O proxecto para recuperar o bosque de ribeira do Barcés propón aumentar a cobertura arbórea, limitar o uso forestal e de presión agrícola e controlar as vías de entrada de especies invasoras para restaurar o hábitat do río

CONTACTO