Os documentos iniciais do terceiro ciclo de planificación hidrolóxica están en exposición pública

CONTACTO